Bohoslužby

Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Krumvíři

Čtvrtek v 17.30 (zimní) / 18.00 (letní) hodin
Neděle v 9.15 hodin
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny přede mší svatou.

Služby ve farnosti v roce 2019:
https://farnostkrumvir.cz/aktuality/sluzby-v-roce-2019/

Mše svaté v kostele sv. Vavřince v Kloboukách u Brna

Středa v 17.30 hodin
Pátek v 17.30 hodin (zvláště pro rodiny s dětmi)
Neděle v 10.30 hodin

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny přede mší svatou.

V úterý během školního roku počínaje říjnem je od 19 do 20 hodin ekumenická modlitba ztišení se zpěvy z Taizé v evangelickém kostele (zimní období) nebo katolickém kostele (letní období) v Kloboukách u Brna.

Intence

Při mši svaté je možné se modlit s určitým úmyslem. V tradici církve lidé nejčastěji prosili za své zemřelé. Je možné zapsat úmysl (intenci) mše svaté za zemřelé členy rodiny nebo přátele, zpravidla v blízkosti výročí úmrtí, narození či svátku. Úmysl pak bude vložen do přímluv při mši svaté.

Intence mše svaté však nemusí být jen za zemřelé. Můžeme prosit také např. za zdárné složení zkoušky, za uzdravení, za obrácení, za matky, které očekávají narození dítěte, za ty, kteří slaví nějaké životní jubileum, atd.

Intence bývá spojena s darem na potřeby kostela, farnosti či kněze – tzv. mešní stipendium. Není povinné a jeho výše je zcela na rozhodnutí a možnostech daného člověka.

Úmysly zapsaných mší svatých:

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání e-mailu na adresu farnostkrumvir@gmail.com s uvedením data a znění intence.
V kalendáři je možné předem ověřit, zda je požadované datum volné.
Zapsání intence vám potvrdíme obratem.

Kontakt

Římskokatolická farnost Krumvíř je součástí hustopečského děkanátu Diecéze brněnské.

Duchovní služba je zajišťována z farnosti Klobouky u Brna.

Duchovní správce: Ivo Valášek, tel.: +420 734 760 426
Kostelník: Ladislav Němeček, Krumvíř 218, tel.: +420 773 970 958
Foto kostela: Lenka a Tomáš Daňkovi

Kontaktní informace (korespondenční adresa):

Římskokatolická farnost Krumvíř
nám. Míru 103/14
691 72 Klobouky u Brna

Tel.: +420 734 760 426

Email: krumvir@dieceze.cz
nebo: farnostkrumvir@gmail.com

IČ 66610583

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1381499339/0800

O farnosti

Římskokatolická farnost Krumvíř je územně totožná s vinařskou obcí Krumvíř, nacházející se na jihu Moravy na spojnici mezi Brnem a Hodonínem. Farní kostel je zasvěcen sv. Bartolomějovi a byl postaven v letech 1868-1872. V roce 1946 byla v obci postavena kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Obec čítá 1109 obyvatel, z toho 513 se hlásí ke katolickému vyznání.

Slavnosti spojené s liturgickými svátky jsou 5. 7. (sv. Cyrila a Metoděje) a hodová slavnost 24. 8. (sv. Bartoloměje).

Adoračním dnem a dnem modliteb s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci je 24. 4.