Služby v roce 2019

Služby v roce 2019

Lektoři při nedělních bohoslužbách

Buchta
13.01.24.03.26.05.28.07.06.10.15.12.
Katka
20.01.31.03.02.06.04.08.13.10.22.12.
Samsonová
27.01.07.04.09.06.11.08.20.10.24.12.
Němečková
03.02.14.04.16.06.18.08.27.10.26.12.
Miklíková
10.02.21.04.23.06.25.08.03.11.25.12.
Vostřák
17.02.22.04.30.06.01.09.10.11.29.12.
Mondeková
24.02.28.04.05.07.08.09.17.11.
01.01.
Jaša
03.03.05.05.07.07.15.09.24.11.
05.01.
Valihrachová
10.03.12.05.14.07.22.09.01.12.
12.01.
Němeček06.01.17.03.19.05.21.07.29.09.08.12.
19.01.

Úklid kostela

Němečková B., Svobodová L.
20.01.17.03.12.05.07.07.01.09.27.10.22.12.
Stehlíková A., Burýšková Z.
27.01.24.03.19.05.14.07.08.09.03.11.29.12.
Nováková P., Vašíčková V.
03.02.31.03.26.05.21.07.15.09.10.11.
05.01.
Drápalová E., Dihlačková M.
10.02.07.04.02.06.28.07.22.09.17.11.
12.01.
Buchtová D., Mondeková H.
17.02.14.04.09.06.04.08.29.09.24.11.
19.01.
Kučerová M., Straková A.
24.02.21.04.16.06.11.08.06.10.01.12.
26.01.
Vytrhlíková L., Veselá A.06.01.03.03.28.04.23.06.18.08.13.10.08.12.
02.02.
Valihrachová B., Valihrachová J.13.01.10.03.05.05.30.06.25.08.20.10.15.12.
09.02.

Ohlášky 27. 1. 2019 – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky 27. 1. 2019 – 3. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čt: památka sv. Jana Boska, kněze
So: svátek Uvedení Páně do chrámu
Ne: 4. neděle v mezidobí

Bohoslužby
Dnes: na poděkování za 57 let manželství
Čt v 17.30: za členy živého růžence
Ne v 8.30: za ženy naší farnosti

V pátek odpoledne se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čt: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pá: svátek Obrácení sv. Pavla
So: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Ne: 3. neděle v mezidobí

Bohoslužby
Dnes: za farníky
Čt v 17.30: za rodinu Hrabcovu a Gertnerovu
Ne v 8.30: na poděkování za 57 let manželství

Byl spuštěn web farnosti, který najdete na adrese www.farnostkrumvir.cz. Prostřednictvím webu je možné mimo jiné zapisovat úmysly mší svatých na rok 2019.

O. biskup Vojtěch jmenoval nového generálního vikáře naší diecéze, je jím J.Ex. Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský a titulární biskup litomyšlský. Slavnostní uvedení do úřadu se uskuteční v pondělí 4. února 2019 v 17.00 hodin při bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Během této bohoslužby bude instalován i nový kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně o. Jaroslav Čupr.

Ohlášky 13.1. 2019 – Svátek Křtu Páně

Ohlášky 13.1. 2019 – Svátek Křtu Páně

Čt: památka sv. Antonína, opata
Pá: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Ne: 2. neděle v mezidobí

Bohoslužby
Dnes: za zemřelé dobrodince farnosti
Čt 17.30: za členy živého růžence
Ne 8.30: za farníky

Ve středu v 17.30 hodin bude na katolické faře v Kloboukách ekumenická modlitba za jednotu křesťanů. Modlitbu povede a kázat bude Martina Zuštinová, farářka ČCE v Kloboukách.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech 5. a 6. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou ČR. Koledníci navštívili domácnosti s přáním Božího požehnání v roce 2019 a vybrali finanční prostředky ve výši 41.649 Kč. Všem koledníkům, organizátorům i dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať.


Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Křest dítěte

Křest dítěte

Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání, budou stanovena po osobním rozhovoru na faře.

Příprava dospělých ke svátostem

Příprava dospělých ke svátostem

I v dospělosti může člověk objevit víru a křesťanství a osobně se rozhodnout pro v Ježíše Krista. To s sebou nese seznámení s Písmem (Biblí), církví a křesťanským životním stylem. V této situaci můžeme nabídnout doprovázení a základní formaci a zároveň připravit k přijetí křtu a dalším svátostem. Způsob a délka přípravy bude specifikován po osobním setkání.

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Součástí křesťanské výchovy je vzdělávání ve víře a katolickém náboženství. Děti naší farnosti mají náboženskou výuku na Základní škole Krumvíři. Vyučuje se ve dvou skupinách, každé úterý během školního roku od 13.15 hodin je náboženství pro děti 1. a 2. třídy, od 14.00 je vyučování pro žáky 3.-5. třídy.

Příprava k přijetí svátosti smíření a ke svatému příjímání probíhá během doby postní.

Církevní sňatek

Církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný a založit katolickou rodinu. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Sestává vždy ze šesti setkání, při kterých jsou postupně probírána témata křesťanského manželství. Pro podrobnější informace se obracejte na faráře.