Ohlášky 14.4. 2019 – Květná neděle

Ohlášky 14.4. 2019 – Květná neděle


Čt: Zelený čtvrtek
Pá: Velký pátek
So: Bílá sobota
Příští neděle: Zmrtvýchvstání Páně

Bohoslužby:

Dnes: za Josefa Drápala
Ne v 8.30: za manžele Vytrhlíkovy a zetě

Dnes odpoledne bude ve 14.30 křížová cesta, kterou povedou děti. Po ní bude ještě příležitost k velikonoční svátosti smíření.

Během velikonočního třídenní budou bohoslužby ve farním kostele v Kloboukách následujícím způsobem:
Čt – 19.00: Mše na památku Večeře Páně
Pá – 15.00: Obřady Umučení Páně
So – 20.00: Velikonoční vigilie

Příští neděli při mši svaté bude žehnání pokrmů.

Ohlášky 7.4. 2019 – 5. neděle postní

Ohlášky 7.4. 2019 – 5. neděle postní


Příští neděle: Květná neděle

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa Drápala
Čt v 18.00: za rodiče Strakovy
Ne v 8.30: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

Příští neděli bude odpoledne ve 14.30 křížová cesta, kterou povedou děti. Po ní bude ještě příležitost k velikonoční svátosti smíření.

Během velikonočního třídenní budou bohoslužby ve farním kostele v Kloboukách následujícím způsobem:
Čt – 19.00: Mše na památku Večeře Páně
Pá – 15.00: Obřady Umučení Páně
So – 20.00: Velikonoční vigilie