Ohlášky 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí


Po: svátek sv. Marie Magdalény
Út: svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy
Čt: svátek sv. Jakuba, apoštola
Pá: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
So: památka sv. Gorazda a druhů,
Ne: 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Ladislava Němečka
Čt v 18.00: za + dobrodince
Ne v 8.30: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí


Čt: svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Ne: 15. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Václava a Růženu Demelovi a rodiče
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 8.30: za Josefu Jančovu, manžela a jejich rodiče

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi

Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi

Srdečně vás zveme na pouť 5. července do kaple sv. Cyrila a Metoděje v Krumvíři.

Mše svatá začne v 9.00 hodin, po bohoslužbě následuje přátelské posezení farnosti.

Ohlášky 30. 6. 2019 – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky 30. 6. 2019 – 13. neděle v mezidobí


St: svátek sv. Tomáše, apoštola
Čt: památka sv. Prokopa, opata
Pá: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů
Ne: 14. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodiče a sourozence
Čt v 18.00: za Vojtěcha Buchtu, jeho manželku a jejich rodiče
Pá v 9.00 u kaple sv. Cyrila a Metoděje: za farníky
Ne v 8.30: za Václava a Růženu Demelovi a rodiče

Po skončení dnešní bohoslužby bude žehnání dopravních prostředů.

Obvyklá návštěva nemocných tento pátek nebude, uskuteční se v pátek 12. července.

Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje 5. července začne v 9.00 hodin, po ní bude příležitost k setkání farnosti. Uvítáme, pokud něco upečete a donesete ke společnému posezení

Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně


Po: Slavnost Narození Jana Křtitele
Pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
So: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Ne: 13. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Jana a Annu Veselých, rodiče a sourozence
Čt v 18.00: za rodinu Venerovu, Havířovu a za dar moudrosti
Ne v 8.30: za rodiče a sourozence
Sbírka na Charitu z předminulé neděle činila 4.310 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.

Na závěr školního roku chceme pozvat děti na oslavu, která se uskuteční na faře v Kloboukách. V pátek v 17.30 hodin bude mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, po ní v 18.30 táborák s kuličkyádou, která začne v 19.00 hodin.

Příští neděli po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Svá auta, motocykly, skútry, povozy, traktory, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky, lodě, letadla a další můžete přistavit na prostranství za kostelem.

V pátek 5. července připravujeme tradiční pouť u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá začne v 9.00 hodin, po ní bude příležitost k setkání farnosti.