Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Út: památka sv. Moniky
St: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čt: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ne: 22. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha a otce
Dnešní sbírka bude určena na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu. Autobus by vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin.
Příští neděli po mši svaté bude žehnání školních aktovek.

Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
St: památka sv. Pia X., papeže
Čt: památka Panny Marie, Královny
So: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Ne: slavnost sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za farníky
Sbírka příští neděle bude určena na potřeby farnosti.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu.

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Út: svátek Proměnění Páně
Čt: památka sv. Dominika, kněze
Pá: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
So: památka sv. Vavřince
Ne: 19. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: na poděkováni za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Čt v 18.00: za Růženu Jančovu a rodiče
Ne v 9.00: za Karla Luskače a dvoje rodiče

Pozvánka do Klobouk: Během měsíce srpna s výjimkou 11. srpna budou nedělní mše svaté v 10.30 v kapli sv. Barbory.

Ohlášky 28. 7. 2019 – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. 7. 2019 – 17. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Marty
St: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čt: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pá: 1. pátek v měsíce
Ne: 18. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: na poděkováni za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB: od srpna budou nedělní bohoslužby bývat v 9.00 hodin.

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Pozvánka do Klobouk: Během měsíce srpna s výjimkou 11. srpna budou nedělní mše svaté v 10.30 v kapli sv. Barbory.