Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Ludmily, mučednice
Pá: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
So: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Ne: 25. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Andráškovu
Čt v 18.00: za Václava Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče

Ne v 9.00: za Josefa Beneše a rodinu

Příští neděli bude sbírka do fondu Pulz.

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí


Pá: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
So: svátek Povýšení sv. Kříže
Ne: 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Čt v 18.00: za Marii a Metoděje Foretníkovi a jejich rodiče

Ne v 11.15 v Žarošicích: za rodinu Andráškovu
Příští neděli 15. září bude společná pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.
Ve čtvrtek 12. září bude setkání farní rady.

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Řehoře
Ne: svátek Narození Panny Marie

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha a otce
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.

V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.