Ohlášky 24. 11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista, Krále

Ohlášky 24. 11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista, Krále

So: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne: 1. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče
Čt v 17.30: za prarodiče Josefu a Tomáše Kopřivovi
Ne: v 9.00: za Antonína Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče
Sbírka minulé neděle na podporu biblického díla vynesla 3030,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Sbírka příští neděle bude určena na církevní školství.

V sobotu 30.11. vás zveme na duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.

Příští neděli bude žehnání adventní věnců.
Ve čtvrtek v 18.15 hodin bude setkání farní rady.

Ohlášky 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí


Čt: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pá: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Ne: Slavnost Ježíš Krista, Krále

Bohoslužby:
Dnes: za Bartoloměje Šebestu a rodiče
Čt v 17.30: za Marii Foretníkovou, manžela a děti
Ne: v 9.00: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu biblického díla. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na sobotu 30.11. připravujeme duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.