Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Bohoslužby
Dnes: za Františku Fantovu, manžela, dceru a dvoje rodiče
Út 31.12. v 16.30 hodin – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
St 1.1. v 9.00 hodin – Slavnost Matky Boží, Panny Marie: za farníky
Čt 2.1. v 17.30 hodin – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského: za rodinu Hanákovu
Ne 5.1. v 9.00 hodin – Slavnost Zjevení Páně: za rodiče Turneberovy a Vávrovy. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.

Ve středu 1. ledna vás zveme na ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince v Kloboukách. Začátek je v 15.00 hodin.
V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.
V neděli 5. ledna v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.

Ohlášky 22. 12. 2019 – 4. neděle adventní

Ohlášky 22. 12. 2019 – 4. neděle adventní


Bohoslužby
Dnes: za Josefa Šefčíka
Út 24.12. ve 21.00 hodin – „Půlnoční mše svatá“: za dobrodince
St 25.12. v 9.00 hodin – Boží Hod vánoční, Slavnost Narození Páně: za farníky
Čt 26.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Štěpána: za Štěpánku Kopřivovu
Ne 29.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Rodiny: za Františku Fantovu, manžela, dceru a dvoje rodiče. Při mši svaté bude obnovení manželských slibů.

O Štědrém dni od 13 do 15 hodin bude možné získat v kostele Betlémské světlo.
DFS Pantlička ve spolupráci se ZUŠ Klobouky vás srdečně zve na Vánoční koledování v pátek 27.12.2019 v 15:00h v Kostele sv. Bartoloměje v Krumvíři.

Elektronický dotazník

Elektronický dotazník

Dotazník o životě naší farnosti distribuovaný v kostele je možné vyplnit i elektronicky, tato forma zjednoduší jeho zpracování. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní, pokud budete chtít vědět výsledky, můžete na konci uvést email. Děkujeme vám za čas, který vyplnění věnujete.

Pokud vyplníte dotazník elektronicky, neodevzdávejte již tištěnou verzi.

Elektronický dotazník se otevře kliknutím na odkaz: https://forms.gle/u3njCdXd8HBNCppr9

Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Po: Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Pá: památka sv. Lucie, panny a mučednice
So: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Ne: 3. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Jarmilu a Leopolda Šebestovi, za syna Leopolda, rodinu Němcovu a Šebestovu
Čt v 17.30: za Růženu Jančovou
Ne: v 9.00: za rodinu Zdražilovu
Sbírka na církevní školství z minulé neděle činila 4520 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Přes internet nebo v zákristii je také možné zapisovat úmysly mší svatých.

Ohlášky 1. 12. 2019 – 1. neděle adventní

Ohlášky 1. 12. 2019 – 1. neděle adventní


Út: památka sv. Františka Xaverského, kněze
St: památka sv. Barbory
Pá: památka sv. Mikuláše, biskupa
So: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Ne: 2. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Antonína Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče
Čt v 17.30:  za členy živého růžence
Ne: v 9.00: za Jarmilu a Leopolda Šebestovi, za syna Leopolda, rodinu Němcovu a Šebestovu
Dnešní sbírka je určena na církevní školství. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.