Elektronický dotazník

Elektronický dotazník

Dotazník o životě naší farnosti distribuovaný v kostele je možné vyplnit i elektronicky, tato forma zjednoduší jeho zpracování. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní, pokud budete chtít vědět výsledky, můžete na konci uvést email. Děkujeme vám za čas, který vyplnění věnujete.

Pokud vyplníte dotazník elektronicky, neodevzdávejte již tištěnou verzi.

Elektronický dotazník se otevře kliknutím na odkaz: https://forms.gle/u3njCdXd8HBNCppr9