Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Řehoře
Ne: svátek Narození Panny Marie

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha a otce
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.

V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.