Ohlášky &. 10. 2019 – 27. neděle v mezidobí


Po: Památka Panny Marie Růžencové
Ne: 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Foretníkovu a Čechmanovu a za ročníky 1939 a 1949
Čt v 18.00: za Stanislava Kučeru
Ne: v 9.00: za Martina Demelu, manželku a dceru
Sbírka z předminulé neděle do fondu PULZ na podporu kněží a pastorace činila 4.750,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Ve čtvrtek během měsíce října bude půl hodiny přede mší svatou modlitba růžence.