Ohlášky 14. 7. 2019 – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky 14. 7. 2019 – 15. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Út: památka Panny Marie Karmelské
Ne: 16. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefu Jančovu, manžela a jejich rodiče
Čt v 18.00: za Vlastu Svobodovou
Ne v 8.30: za Ladislava Němečka