Ohlášky 16. 2. 2020 – 6. neděle v mezidobí

So: svátek Stolce sv. Petra
Příští neděle: 7. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa Beneše a celou rodinu
Čt v 17.30: za farníky
Ne: v 9.00: za Antonína Jakubčíka a rodiče Šebestovy

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.
V sobotu 22.2.2020 od 11.00 hodin bude před farou v Koboukách slavnost ostatků, při které se budou podávat zabíjačkové dobroty. Masky vítány.
Sbírka příští neděle bude věnována na Haléř sv. Petra.