Ohlášky 16. 8. 2020 – 20. neděle v mezidobí

Čt: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Pá: památka sv. Pia X., papeže
So: památka Panny Marie Královny
Příští neděle: 21. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za Boží požehnáni pro novomanžele
Ne v 9.00: Slavnost sv. Bartoloměje: za farníky
Poslední mši svatou v Krumvíři budu celebrovat v neděli 30. srpna. Odpoledne jste pak zváni na faru do Klobouk k posezení včetně občerstvení.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září.