Ohlášky 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí


Čt: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pá: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Ne: Slavnost Ježíš Krista, Krále

Bohoslužby:
Dnes: za Bartoloměje Šebestu a rodiče
Čt v 17.30: za Marii Foretníkovou, manžela a děti
Ne: v 9.00: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu biblického díla. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na sobotu 30.11. připravujeme duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.