Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
St: památka sv. Pia X., papeže
Čt: památka Panny Marie, Královny
So: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Ne: slavnost sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za farníky
Sbírka příští neděle bude určena na potřeby farnosti.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu.