Ohlášky 19. 1. 2020 – 2. neděle v mezidobí


Út: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pá: památka sv. Františka Saleského, biskupa
So: svátek Obrácení sv. Pavla
Příští neděle: 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Bohoslužby:
Dnes: za Jindřicha Vytrhlíka, rodiče a bratra
Čt v 17.30: za rodinu Hrabcovu a Gertnerovu
Ne: v 9.00: za Stanislava Valihracha, syna a celou rodinu

Příští neděle je vyhlášená papežem Františkem jako neděle Božího slova. Při této neděli chceme požehnat lektorům – tedy těm, kdo při bohoslužbách přednášejí Boží slovo.

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti bude možné od příští neděle přihlašovat v zákristii, kdy se zároveň dozvíte i podrobnosti o průběhu přípravy. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.