Ohlášky 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí

St: svátek sv. Marie Magdalény
Čt: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
So: svátek sv. Jakuba, apoštola
Příští neděle: 17. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Ladislava Němečka
Čt v 18.00: za rodiče a sourozence
Ne v 9.00: za Josefu Jančovu, manžela a rodiče

Od října 2020 do června 2021 bude o sobotách probíhat Teologický kurz, vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve. Teologický kurz slouží také jako základ kurzu Katecheta nebo kurzu Služba ve farnosti. Pro přijetí je předpokladem kromě přihlášky biřmování a maturita.
Nově nabízíme možnost zapojit se do nového programu Učitelství náboženství pro ZŠ, který probíhá jako program celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL (vyžaduje ukončené VŠ magisterské vzdělání v oblasti pedago­gických nebo společenských věd) a jehož základ tvoří právě Teologický kurz. 
Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii.