Ohlášky 2. 2. 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Po: památka sv. Blažeje, mučedníka
St: památka sv. Agáty, panny a mučednice
Čt: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Příští neděle: 5. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za ženy
Čt v 17.30: za členy živého růžence
Ne: v 9.00: za farníky

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.