Ohlášky 20. 10. 2019 – 29. neděle v mezidobí


Misijní neděle

Út: památka sv. Jana Pavla II. papeže
Ne: 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Veroniku Buchtovou, manžela a jejich rodiče
Čt v 18.00: na poděkováni za 45 let společného života
Ne: v 9.00: za Zdeňku a Františka Burýškovi a dvoje rodiče
Ve čtvrtek během měsíce října bude půl hodiny přede mší svatou modlitba růžence.
Sbírka dnešní neděle je určena na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Příští neděli se bude měnit čas o hodinu zpět.