Ohlášky 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí


Po: svátek sv. Marie Magdalény
Út: svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy
Čt: svátek sv. Jakuba, apoštola
Pá: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
So: památka sv. Gorazda a druhů,
Ne: 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Ladislava Němečka
Čt v 18.00: za + dobrodince
Ne v 8.30: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu