Ohlášky 23. 2. 2020 – 7. neděle v mezidobí

St: Popeleční středa
Příští neděle: 1. neděle postní

Bohoslužby:
Dnes: za Antonína Jakubčíka a rodiče Šebestovy
Čt v 17.30: za farníky
Ne: v 9.00: za Františka Zezulu a otce

Příprava na sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od příští neděle. Abychom rodinám vyšli vstříc, bude na tyto svátosti zaměřena promluva o nedělních bohoslužbách. Dnes je ještě poslední možnost děti k této přípravě přihlásit. Prosím rodiče přihlášených dětí ke krátké domluvě po mši svaté.
Dnešní sbírka je věnována na Haléř sv. Petra. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy se máme zdržet masitých pokrmů a je možné se najíst jen jednou do syta. Bohoslužby s udílením popelce budou v Kloboukách v 17.30 hodin a v Brumovicích v 18.30 hodin. Popeleční středou začíná 40denní příprava na Velikonoce.
Ve čtvrtek v 18.15 hodin bude na hasičce setkání farní rady