Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně


Po: Slavnost Narození Jana Křtitele
Pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
So: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Ne: 13. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Jana a Annu Veselých, rodiče a sourozence
Čt v 18.00: za rodinu Venerovu, Havířovu a za dar moudrosti
Ne v 8.30: za rodiče a sourozence
Sbírka na Charitu z předminulé neděle činila 4.310 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.

Na závěr školního roku chceme pozvat děti na oslavu, která se uskuteční na faře v Kloboukách. V pátek v 17.30 hodin bude mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, po ní v 18.30 táborák s kuličkyádou, která začne v 19.00 hodin.

Příští neděli po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Svá auta, motocykly, skútry, povozy, traktory, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky, lodě, letadla a další můžete přistavit na prostranství za kostelem.

V pátek 5. července připravujeme tradiční pouť u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá začne v 9.00 hodin, po ní bude příležitost k setkání farnosti.