Ohlášky 23. 8. 2020 – Slavnost sv. Bartoloměje

Po: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čt: památka sv. Moniky
Pá: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
So: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Příští neděle: 22. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Po: za +farníky a obyvatele Krumvíře
Čt mše svatá nebude
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha, otce a celou rodinu
Poslední mši svatou v Krumvíři budu celebrovat příští neděli. Odpoledne od 12.00 hodin jste pak zváni na faru do Klobouk k posezení, obědové občerstvení zajištěno.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září. Přihlašovat se je možné v zákristii, cena za autobus je 100,- Kč.
Příští neděle bude žehnání školních aktovek.