Ohlášky 24. 11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista, Krále

So: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne: 1. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče
Čt v 17.30: za prarodiče Josefu a Tomáše Kopřivovi
Ne: v 9.00: za Antonína Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče
Sbírka minulé neděle na podporu biblického díla vynesla 3030,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Sbírka příští neděle bude určena na církevní školství.

V sobotu 30.11. vás zveme na duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.

Příští neděli bude žehnání adventní věnců.
Ve čtvrtek v 18.15 hodin bude setkání farní rady.