Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Út: památka sv. Moniky
St: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čt: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ne: 22. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha a otce
Dnešní sbírka bude určena na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu. Autobus by vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin.
Příští neděli po mši svaté bude žehnání školních aktovek.