Ohlášky 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Gorazda a druhů
St: památka sv. Marty
Pá: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
So: památka sv. Alfonsa z Liguory, biskupa a učitele církve
Příští neděle: 18. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefu Jančovu, manžela a rodiče
Čt v 18.00: za Růženu Jančovou a rodiče
Ne v 9.00: na poděkování za 40 let manželství

Příští neděli od 14 hodin bude na faře v Kloboukách odpoledne pro děti.

Ve středu 16. 9. 2020 pořádá spolek Spokojený senior – KLAS Pouť seniorů do Neratova v Orlických horách. Úžasné místo, které nemá obdoby. Kostel, který dostal druhou šanci. Tak nějak se většinou hovoří o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Pravdivost těchto slov mohou potvrdit ti, kteří již toto místo navštívili. Doprava je zajištěna společným autobusem. Více informací na plakátku. Přihlášky, platba a informace do pondělí 31. 8. 2020