Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Bohoslužby
Dnes: za Františku Fantovu, manžela, dceru a dvoje rodiče
Út 31.12. v 16.30 hodin – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
St 1.1. v 9.00 hodin – Slavnost Matky Boží, Panny Marie: za farníky
Čt 2.1. v 17.30 hodin – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského: za rodinu Hanákovu
Ne 5.1. v 9.00 hodin – Slavnost Zjevení Páně: za rodiče Turneberovy a Vávrovy. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.

Ve středu 1. ledna vás zveme na ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince v Kloboukách. Začátek je v 15.00 hodin.
V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.
V neděli 5. ledna v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.