Ohlášky 30. 8. 2020 – 22. neděle v mezidobí

Čt: památka sv. Řehoře Velikého, papeže
Příští neděle: 23. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha, otce a celou rodinu
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.15: za rodiče Širůčkovy a sourozence
Dnes odpoledne od 12.00 hodin jste zváni na faru do Klobouk k posezení, obědové občerstvení zajištěno.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září. Přihlašovat se je možné v zákristii, cena za autobus je 100,- Kč.
Obvyklá návštěva nemocných tento pátek nebude, přesune se na další týden.
Farnost Dambořice vás zve příští neděli ve 14.00 hodin do kostela sv. Martina na benefiční koncert Smyčcového kvarteta Českých filharmoniků. Koncert je na podporu stavby nových varhan.
Od příští neděle budou nedělní mše svaté o 15 minut později, tedy v 9.15 hodin.