Ohlášky 5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně

příští neděle: Svátek Křtu Páně

Bohoslužby:
Dnes: za rodiče Turneberovy a Vávrovy
Čt v 17.30: na poděkování za dar života 86 let
Ne: v 9.00: za prarodiče Růženu a Josefa Valihrachovy
Dnes odpoledne v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.

Na sobotu 18. ledna připravujeme společenský večer, který má být kulturním a společenským setkáním farností v našem regionu. Zveme přátele z církve bratrské, českobratrské evangelické a farníky z Klobouk, Krumvíře a Brumovic.