Ohlášky 5. 7. 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

So: svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Příští neděle: 15. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za hasiče a pracovníky dobrovolnických organizací
Čt v 18.00: za farníky
Ne v 9.00: za Vojtěcha Buchtu, manželku a jejich rodiče

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činila 5020 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Díky všem, kdo připravili dnešní slavnost.