Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí


Čt: svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Ne: 15. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Václava a Růženu Demelovi a rodiče
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 8.30: za Josefu Jančovu, manžela a jejich rodiče

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.