Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Po: Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Pá: památka sv. Lucie, panny a mučednice
So: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Ne: 3. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Jarmilu a Leopolda Šebestovi, za syna Leopolda, rodinu Němcovu a Šebestovu
Čt v 17.30: za Růženu Jančovou
Ne: v 9.00: za rodinu Zdražilovu
Sbírka na církevní školství z minulé neděle činila 4520 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Přes internet nebo v zákristii je také možné zapisovat úmysly mší svatých.