Ohlášky 9. 2. 2020 – 5. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Scholastiky, Panny
St: památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných
Příští neděle: 6. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 17.30: za dobrodince
Ne: v 9.00: za Josefa Beneše a celou rodinu

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.