Ohlášky 9. 6. 2019 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ohlášky 9. 6. 2019 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Po: památka Panny Marie, Matky církve
Út: památka sv. Barnabáše, apoštola
Čt: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Bohoslužby:
Dnes: za Helenu Vytrhlíkovou, manžela a dvoje rodiče
Čt: mše svatá nebude
Ne v 8.30: za rodiče Širůčkovy, děti a celou rodinu

Dnešní sbírka bude věnována na Charitu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Pozvání do Klobouk na Slavnost Nejsvětější Trojice:
Příští neděli vás srdečně zveme na tradiční pouť do kaple sv. Barbory. Vycházíme v 10.00 hodin od kostela sv. Vavřince. Bohoslužbě bude předsedat J. M. Pavel Pacner, probošt Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově.
Odpoledne v 17.00 hodin vás pak zveme na koncert duchovní hudby v kapli sv. Barbory. Vystoupí trio Drei Engeln s provedením děl J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a dalších. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fary

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.