Ohlášky 9. 8. 2020 – 19. neděle v mezidobí

Po: svátek sv. Vavřince, jáhna
Út: památka sv. Kláry, panny
Pá: památka sv. Maxmiliána, kněze a mučedníka
So: slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Příští neděle: 20. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za dobrodince
Čt v 18.00: na poděkování
Ne v 9.00:  za Annu Němečkovu
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září.