Opatření během epidemie

Opatření ve farnostech brněnské diecéze během epidemie onemocnění COVID-19:

Mše svaté se nemá účastnit více než sto osob.
Ti, kdo se nemohou bohoslužby účastnit, jsou vybízeni k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb.
Starší a nemocní ať se bohoslužeb účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
Během epidemie nebude svěcená voda v kropenkách.
Během mše svaté nebude pozdravení pokoje.
Svaté přijímání bude podáváno výhradně na ruku.

Otec biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření uděluje v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Bohoslužby se budou slavit podle běžného pořádku.