Ohlášky 30. 8. 2020 – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 30. 8. 2020 – 22. neděle v mezidobí

Čt: památka sv. Řehoře Velikého, papeže
Příští neděle: 23. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha, otce a celou rodinu
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.15: za rodiče Širůčkovy a sourozence
Dnes odpoledne od 12.00 hodin jste zváni na faru do Klobouk k posezení, obědové občerstvení zajištěno.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září. Přihlašovat se je možné v zákristii, cena za autobus je 100,- Kč.
Obvyklá návštěva nemocných tento pátek nebude, přesune se na další týden.
Farnost Dambořice vás zve příští neděli ve 14.00 hodin do kostela sv. Martina na benefiční koncert Smyčcového kvarteta Českých filharmoniků. Koncert je na podporu stavby nových varhan.
Od příští neděle budou nedělní mše svaté o 15 minut později, tedy v 9.15 hodin.

Ohlášky 23. 8. 2020 – Slavnost sv. Bartoloměje

Ohlášky 23. 8. 2020 – Slavnost sv. Bartoloměje

Po: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čt: památka sv. Moniky
Pá: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
So: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Příští neděle: 22. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Po: za +farníky a obyvatele Krumvíře
Čt mše svatá nebude
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha, otce a celou rodinu
Poslední mši svatou v Krumvíři budu celebrovat příští neděli. Odpoledne od 12.00 hodin jste pak zváni na faru do Klobouk k posezení, obědové občerstvení zajištěno.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září. Přihlašovat se je možné v zákristii, cena za autobus je 100,- Kč.
Příští neděle bude žehnání školních aktovek.

Ohlášky 16. 8. 2020 – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. 8. 2020 – 20. neděle v mezidobí

Čt: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Pá: památka sv. Pia X., papeže
So: památka Panny Marie Královny
Příští neděle: 21. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za Boží požehnáni pro novomanžele
Ne v 9.00: Slavnost sv. Bartoloměje: za farníky
Poslední mši svatou v Krumvíři budu celebrovat v neděli 30. srpna. Odpoledne jste pak zváni na faru do Klobouk k posezení včetně občerstvení.
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září.

Ohlášky 9. 8. 2020 – 19. neděle v mezidobí

Ohlášky 9. 8. 2020 – 19. neděle v mezidobí

Po: svátek sv. Vavřince, jáhna
Út: památka sv. Kláry, panny
Pá: památka sv. Maxmiliána, kněze a mučedníka
So: slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Příští neděle: 20. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za dobrodince
Čt v 18.00: na poděkování
Ne v 9.00:  za Annu Němečkovu
Tradiční zářijová pouť do Žarošic se uskuteční v neděli 13. září.

Ohlášky 2. 8. 2020 – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. 8. 2020 – 18. neděle v mezidobí

Út: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Čt: svátek Proměnění Páně
So: památka sv. Dominika, kněze
Příští neděle: 19. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: na poděkování za 40 let manželství
Čt v 18.00: za nemocné
Ne v 9.00: za dobrodince

Dnes od 14 hodin bude na faře v Kloboukách odpoledne pro děti, zábava bude i pro dospělé.
V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Ohlášky 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Gorazda a druhů
St: památka sv. Marty
Pá: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
So: památka sv. Alfonsa z Liguory, biskupa a učitele církve
Příští neděle: 18. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefu Jančovu, manžela a rodiče
Čt v 18.00: za Růženu Jančovou a rodiče
Ne v 9.00: na poděkování za 40 let manželství

Příští neděli od 14 hodin bude na faře v Kloboukách odpoledne pro děti.

Ve středu 16. 9. 2020 pořádá spolek Spokojený senior – KLAS Pouť seniorů do Neratova v Orlických horách. Úžasné místo, které nemá obdoby. Kostel, který dostal druhou šanci. Tak nějak se většinou hovoří o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Pravdivost těchto slov mohou potvrdit ti, kteří již toto místo navštívili. Doprava je zajištěna společným autobusem. Více informací na plakátku. Přihlášky, platba a informace do pondělí 31. 8. 2020

Ohlášky 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí

St: svátek sv. Marie Magdalény
Čt: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
So: svátek sv. Jakuba, apoštola
Příští neděle: 17. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Ladislava Němečka
Čt v 18.00: za rodiče a sourozence
Ne v 9.00: za Josefu Jančovu, manžela a rodiče

Od října 2020 do června 2021 bude o sobotách probíhat Teologický kurz, vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve. Teologický kurz slouží také jako základ kurzu Katecheta nebo kurzu Služba ve farnosti. Pro přijetí je předpokladem kromě přihlášky biřmování a maturita.
Nově nabízíme možnost zapojit se do nového programu Učitelství náboženství pro ZŠ, který probíhá jako program celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL (vyžaduje ukončené VŠ magisterské vzdělání v oblasti pedago­gických nebo společenských věd) a jehož základ tvoří právě Teologický kurz. 
Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii.

Ohlášky 12. 7. 2020 – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. 7. 2020 – 15. neděle v mezidobí

St: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Příští neděle: 16. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Vojtěcha Buchtu, manželku a jejich rodiče
Čt v 18.00: za farníky
Ne v 9.00: za Ladislava Němečka

V sobotu v 10.00 hodin bude v Brumovicích pohřeb o. Vladimíra Konečného, který byl posledním děkanem klobouckého děkanátu v letech 1983-1998.

Ohlášky 5. 7. 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Ohlášky 5. 7. 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

So: svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Příští neděle: 15. v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za hasiče a pracovníky dobrovolnických organizací
Čt v 18.00: za farníky
Ne v 9.00: za Vojtěcha Buchtu, manželku a jejich rodiče

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činila 5020 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Díky všem, kdo připravili dnešní slavnost.

Ohlášky 28. 6. 2020 – Slavnost výročí 150 let posvěcení kostela

Ohlášky 28. 6. 2020 – Slavnost výročí 150 let posvěcení kostela

Po: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Pá: svátek sv. Tomáše, apoštola
So: památka sv. Prokopa
Příští neděle: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Bohoslužby:
Dnes: za Helenu Vytrhlíkovou, manžela a dvoje rodiče
Čt v 18.00: na poděkování
Ne v 9.00: u kaple sv. Cyrila a Metoděje – za hasiče a pracovníky dobrovolnických organizací

Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.
Po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků.
Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude setkání farní rady.
V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.