Ohlášky 24. 11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista, Krále

Ohlášky 24. 11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista, Krále

So: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne: 1. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče
Čt v 17.30: za prarodiče Josefu a Tomáše Kopřivovi
Ne: v 9.00: za Antonína Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče
Sbírka minulé neděle na podporu biblického díla vynesla 3030,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Sbírka příští neděle bude určena na církevní školství.

V sobotu 30.11. vás zveme na duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.

Příští neděli bude žehnání adventní věnců.
Ve čtvrtek v 18.15 hodin bude setkání farní rady.

Ohlášky 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí


Čt: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pá: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Ne: Slavnost Ježíš Krista, Krále

Bohoslužby:
Dnes: za Bartoloměje Šebestu a rodiče
Čt v 17.30: za Marii Foretníkovou, manžela a děti
Ne: v 9.00: za Josefa a Marii Hečovi a jejich rodiče

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu biblického díla. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na sobotu 30.11. připravujeme duchovní obnovu, kterou se chceme připravit na vstup do nového liturgického roku a adventního období. Tématem „Svátost smíření“ nás provede o. Jiří Topenčík. Obnova začne v 9.00 hodin na faře v Kloboukách.

Ohlášky 20. 10. 2019 – 29. neděle v mezidobí

Ohlášky 20. 10. 2019 – 29. neděle v mezidobí


Misijní neděle

Út: památka sv. Jana Pavla II. papeže
Ne: 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Veroniku Buchtovou, manžela a jejich rodiče
Čt v 18.00: na poděkováni za 45 let společného života
Ne: v 9.00: za Zdeňku a Františka Burýškovi a dvoje rodiče
Ve čtvrtek během měsíce října bude půl hodiny přede mší svatou modlitba růžence.
Sbírka dnešní neděle je určena na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Příští neděli se bude měnit čas o hodinu zpět.

Ohlášky &. 10. 2019 – 27. neděle v mezidobí

Ohlášky &. 10. 2019 – 27. neděle v mezidobí


Po: Památka Panny Marie Růžencové
Ne: 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Foretníkovu a Čechmanovu a za ročníky 1939 a 1949
Čt v 18.00: za Stanislava Kučeru
Ne: v 9.00: za Martina Demelu, manželku a dceru
Sbírka z předminulé neděle do fondu PULZ na podporu kněží a pastorace činila 4.750,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Ve čtvrtek během měsíce října bude půl hodiny přede mší svatou modlitba růžence.

Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Ludmily, mučednice
Pá: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
So: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Ne: 25. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Andráškovu
Čt v 18.00: za Václava Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče

Ne v 9.00: za Josefa Beneše a rodinu

Příští neděli bude sbírka do fondu Pulz.

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí


Pá: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
So: svátek Povýšení sv. Kříže
Ne: 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Čt v 18.00: za Marii a Metoděje Foretníkovi a jejich rodiče

Ne v 11.15 v Žarošicích: za rodinu Andráškovu
Příští neděli 15. září bude společná pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.
Ve čtvrtek 12. září bude setkání farní rady.

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Řehoře
Ne: svátek Narození Panny Marie

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha a otce
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.

V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Út: památka sv. Moniky
St: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čt: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ne: 22. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha a otce
Dnešní sbírka bude určena na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu. Autobus by vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin.
Příští neděli po mši svaté bude žehnání školních aktovek.