Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
St: památka sv. Pia X., papeže
Čt: památka Panny Marie, Královny
So: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Ne: slavnost sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za farníky
Sbírka příští neděle bude určena na potřeby farnosti.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu.

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Út: svátek Proměnění Páně
Čt: památka sv. Dominika, kněze
Pá: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
So: památka sv. Vavřince
Ne: 19. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: na poděkováni za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Čt v 18.00: za Růženu Jančovu a rodiče
Ne v 9.00: za Karla Luskače a dvoje rodiče

Pozvánka do Klobouk: Během měsíce srpna s výjimkou 11. srpna budou nedělní mše svaté v 10.30 v kapli sv. Barbory.

Ohlášky 28. 7. 2019 – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. 7. 2019 – 17. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Marty
St: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čt: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pá: 1. pátek v měsíce
Ne: 18. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: na poděkováni za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB: od srpna budou nedělní bohoslužby bývat v 9.00 hodin.

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Pozvánka do Klobouk: Během měsíce srpna s výjimkou 11. srpna budou nedělní mše svaté v 10.30 v kapli sv. Barbory.

Ohlášky 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí


Po: svátek sv. Marie Magdalény
Út: svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy
Čt: svátek sv. Jakuba, apoštola
Pá: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
So: památka sv. Gorazda a druhů,
Ne: 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Ladislava Němečka
Čt v 18.00: za + dobrodince
Ne v 8.30: za Josefa Tiefenbacha, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

Ohlášky 14. 7. 2019 – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky 14. 7. 2019 – 15. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Út: památka Panny Marie Karmelské
Ne: 16. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefu Jančovu, manžela a jejich rodiče
Čt v 18.00: za Vlastu Svobodovou
Ne v 8.30: za Ladislava Němečka

Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky 7. 7. 2019 – 14. neděle v mezidobí


Čt: svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Ne: 15. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Václava a Růženu Demelovi a rodiče
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 8.30: za Josefu Jančovu, manžela a jejich rodiče

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi

Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi

Srdečně vás zveme na pouť 5. července do kaple sv. Cyrila a Metoděje v Krumvíři.

Mše svatá začne v 9.00 hodin, po bohoslužbě následuje přátelské posezení farnosti.

Ohlášky 30. 6. 2019 – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky 30. 6. 2019 – 13. neděle v mezidobí


St: svátek sv. Tomáše, apoštola
Čt: památka sv. Prokopa, opata
Pá: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů
Ne: 14. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodiče a sourozence
Čt v 18.00: za Vojtěcha Buchtu, jeho manželku a jejich rodiče
Pá v 9.00 u kaple sv. Cyrila a Metoděje: za farníky
Ne v 8.30: za Václava a Růženu Demelovi a rodiče

Po skončení dnešní bohoslužby bude žehnání dopravních prostředů.

Obvyklá návštěva nemocných tento pátek nebude, uskuteční se v pátek 12. července.

Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje 5. července začne v 9.00 hodin, po ní bude příležitost k setkání farnosti. Uvítáme, pokud něco upečete a donesete ke společnému posezení

Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky 23. 6. 2019 – Slavnost Těla a Krve Páně


Po: Slavnost Narození Jana Křtitele
Pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
So: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Ne: 13. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Jana a Annu Veselých, rodiče a sourozence
Čt v 18.00: za rodinu Venerovu, Havířovu a za dar moudrosti
Ne v 8.30: za rodiče a sourozence
Sbírka na Charitu z předminulé neděle činila 4.310 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.

Na závěr školního roku chceme pozvat děti na oslavu, která se uskuteční na faře v Kloboukách. V pátek v 17.30 hodin bude mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, po ní v 18.30 táborák s kuličkyádou, která začne v 19.00 hodin.

Příští neděli po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Svá auta, motocykly, skútry, povozy, traktory, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky, lodě, letadla a další můžete přistavit na prostranství za kostelem.

V pátek 5. července připravujeme tradiční pouť u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá začne v 9.00 hodin, po ní bude příležitost k setkání farnosti.