Ohlášky &. 10. 2019 – 27. neděle v mezidobí

Ohlášky &. 10. 2019 – 27. neděle v mezidobí


Po: Památka Panny Marie Růžencové
Ne: 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Foretníkovu a Čechmanovu a za ročníky 1939 a 1949
Čt v 18.00: za Stanislava Kučeru
Ne: v 9.00: za Martina Demelu, manželku a dceru
Sbírka z předminulé neděle do fondu PULZ na podporu kněží a pastorace činila 4.750,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Ve čtvrtek během měsíce října bude půl hodiny přede mší svatou modlitba růžence.

Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí


Po: památka sv. Ludmily, mučednice
Pá: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
So: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Ne: 25. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za rodinu Andráškovu
Čt v 18.00: za Václava Vytrhlíka, manželku a dvoje rodiče

Ne v 9.00: za Josefa Beneše a rodinu

Příští neděli bude sbírka do fondu Pulz.

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 8. 9. 2019 – 23. neděle v mezidobí


Pá: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
So: svátek Povýšení sv. Kříže
Ne: 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Čt v 18.00: za Marii a Metoděje Foretníkovi a jejich rodiče

Ne v 11.15 v Žarošicích: za rodinu Andráškovu
Příští neděli 15. září bude společná pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.
Ve čtvrtek 12. září bude setkání farní rady.

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Řehoře
Ne: svátek Narození Panny Marie

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha a otce
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne v 9.00: za Marii Demelovou, dceru a manžela
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Autobus bude vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin. Cena za dopravu autobusem je 50 Kč.

V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Ohlášky 25. 8. 2019 – Slavnost sv. Bartoloměje

Út: památka sv. Moniky
St: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čt: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ne: 22. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za Stanislava Valihracha a otce
Dnešní sbírka bude určena na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu. Autobus by vyjížděl z Brumovic v 10.00 hodin, s následnou zastávkou v Kloboukách v 10.10 a po té v Krumvíři v 10.20 hodin.
Příští neděli po mši svaté bude žehnání školních aktovek.

Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. 8. 2019 – 20. neděle v mezidobí


Út: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
St: památka sv. Pia X., papeže
Čt: památka Panny Marie, Královny
So: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Ne: slavnost sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela

Bohoslužby:
Dnes: za Annu Němečkovu
Čt v 18.00: za živé a zemřelé dobrodince
Ne v 9.00: za farníky
Sbírka příští neděle bude určena na potřeby farnosti.
Na 15. září plánujeme společnou pouť našich farností Brumovice, Krumvíř a Klobouky do Žarošic, kde bude v 11.15 hodin mše svatá. Lze zajistit dopravu autobusem, potřebovali bychom tedy vědět, kolik by bylo zájemců o tuto dopravu. Je možné dopravit se i po vlastní ose. Součástí poutě je i nesení sochy. Prosíme o sdělení, kdo by byl ochoten nastrojit své děti do kroje, nést sochu a mašle, zajistit předzpěvy při procesí, případně další asistenci při mši svaté a zájemce o autobusovou dopravu.

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 4. 8. 2019 – 18. neděle v mezidobí

Út: svátek Proměnění Páně
Čt: památka sv. Dominika, kněze
Pá: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
So: památka sv. Vavřince
Ne: 19. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: na poděkováni za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Čt v 18.00: za Růženu Jančovu a rodiče
Ne v 9.00: za Karla Luskače a dvoje rodiče

Pozvánka do Klobouk: Během měsíce srpna s výjimkou 11. srpna budou nedělní mše svaté v 10.30 v kapli sv. Barbory.