Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čt: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pá: svátek Obrácení sv. Pavla
So: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Ne: 3. neděle v mezidobí

Bohoslužby
Dnes: za farníky
Čt v 17.30: za rodinu Hrabcovu a Gertnerovu
Ne v 8.30: na poděkování za 57 let manželství

Byl spuštěn web farnosti, který najdete na adrese www.farnostkrumvir.cz. Prostřednictvím webu je možné mimo jiné zapisovat úmysly mší svatých na rok 2019.

O. biskup Vojtěch jmenoval nového generálního vikáře naší diecéze, je jím J.Ex. Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský a titulární biskup litomyšlský. Slavnostní uvedení do úřadu se uskuteční v pondělí 4. února 2019 v 17.00 hodin při bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
Během této bohoslužby bude instalován i nový kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně o. Jaroslav Čupr.

Ohlášky 13.1. 2019 – Svátek Křtu Páně

Ohlášky 13.1. 2019 – Svátek Křtu Páně

Čt: památka sv. Antonína, opata
Pá: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Ne: 2. neděle v mezidobí

Bohoslužby
Dnes: za zemřelé dobrodince farnosti
Čt 17.30: za členy živého růžence
Ne 8.30: za farníky

Ve středu v 17.30 hodin bude na katolické faře v Kloboukách ekumenická modlitba za jednotu křesťanů. Modlitbu povede a kázat bude Martina Zuštinová, farářka ČCE v Kloboukách.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech 5. a 6. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou ČR. Koledníci navštívili domácnosti s přáním Božího požehnání v roce 2019 a vybrali finanční prostředky ve výši 41.649 Kč. Všem koledníkům, organizátorům i dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať.


Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

Příští neděle: Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční


Bohoslužby
Dnes: za Helenu Vytrhlíkovou, manžela a dvoje rodiče
Čt: za Růženu Valihrachovou, manžela a děti
Ne: za zemřelé dobrodince farnosti

Dnes odpoledne vás zveme na koncert duchovní hudby do kostela sv. Vavřince v Kloboukách, v 17.00 hodin zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby.

V sobotu 12. ledna se v kostele sv. Vavřince uskuteční oblastní setkání hnutí Modlitby matek. Program je od 15. do 17. hodin. Zvány jsou maminky i babičky, kmotry a duchovní matky, ty které jsou již členkami i ty, která by se chtěly do modliteb matek zapojit.