Ohlášky 21. 6. 2020 – 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 21. 6. 2020 – 12. neděle v mezidobí

St: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Příští neděle: 13. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za nemocné
Čt v 18.00: za farníky
Ne: v 9.00: 150 let od posvěcení kostela: za Helenu Vytrhlíkovou, manžela a dvoje rodiče

Sbírka příští neděle bude věnována na bohoslovce.
Příští neděli po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků.

Ohlášky 14. 6. 2020 – 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 14. 6. 2020 – 11. neděle v mezidobí

Pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Příští neděle: 12. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za + Pavla Vytrhlíka
Čt v 18.00: vigilie ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: za farníky
Ne: v 9.00: za nemocné

Příští neděle při mši svaté bude udílení svátosti nemocných.
Díky všem, kdo se zapojili do organizace Noci kostelů.

V sobotu budou v brněnské katedrále vysvěceni 3 noví diecézní kněží a jeden řeholní kněz a zároveň jáhenské svěcení přijmou 3 diecézní bohoslovci. Protože není možné, aby se svěcení účastnilo velké množství lidí, můžete sledovat obřad v internetovém přenosu: https://youtu.be/WnIYeikxvUI

12. 6. Noc kostelů 2020

12. 6. Noc kostelů 2020

Klobouky u Brna

1 kaple sv. Barbory

2 kostel sv. Vavřince

3 evangelický kostel

Borkovany

4 kostel Nanebevzetí Panny Marie

5 nejstarší evangelická zvonice na Moravě

Šitbořice

6 kostel sv. Mikuláše

Nikolčice

7 kostel sv. Jakuba

8 evangelický kostel

Diváky

9 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Boleradice

10 kostel sv. Jana Křtitele

Morkůvky

11 modlitebna Českobratrské církve evangelické (č.p. 129)

Brumovice

12 modlitebna Českobratrské církve evangelické (č.p. 163)

13 kostel sv. Antonína z Padovy

Krumvíř

14 kaple sv. Cyrila a Metoděje

15 kostel sv. Bartoloměje

Bohumilice

16 kaple sv. Alžběty Uherské

17 modlitebna Církve bratrské

Velké Hostěrádky

18 evangelická kaple

19 kostel sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie

Ohlášky 7. 6. 2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky 7. 6. 2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Čt: Slavnost Těla a Krve Páně
So: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Příští neděle: 11. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za živé i zemřelé dobrodince
Čt v 18.00: za duchovní povolání
Ne: v 9.00: za + Pavla Vytrhlíka

Dnes odpoledne v 17.00 hodin bude v kapli sv. Barbory v Kloboukách koncert duchovní hudby. Uslyšíte Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Martina Doležela a Jarmily Babáčkové.

V pátek se uskuteční Noc kostelů, v našem regionu budou otevřeny dveře 19 kostelů, kaplí a modliteben. Začátek je v 17.00 hodin, zakončení bude ve 22.00 hodin modlitbou v evangelickém kostele v Kloboukách.

Ohlášky 31. 5. 2020 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ohlášky 31. 5. 2020 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Po: památka Panny Marie, Matky Církve
St: památka sv. Karla Lwangy a druhů
Čt: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pá: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Příští neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice

Bohoslužby:
Dnes: za Antonína Valihracha, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
Čt v 18.00: za členy živého růžence
Ne: v 9.00: za živé i zemřelé dobrodince

V pátek se uskuteční obvyklá návštěva nemocných.

Příští neděli bude v 10.30 hodin tradiční pouť do kaple sv. Barbory v Kloboukách. Odpoledne v 17.00 hodin bude v kapli koncert duchovní hudby.

Ohlášky 24. 5. 2020 – 7. neděle velikonoční

Ohlášky 24. 5. 2020 – 7. neděle velikonoční

Út: památka sv. Filipa Neriho, kněze
So: památka sv. Zdislavy
Příští neděle: Slavnost Seslání Ducha Svatého

Bohoslužby:
Dnes: za Cyrila Hrabce a dvoje rodiče
Čt v 18.00: na poděkování za životní jubileum a další požehnání
Ne: v 9.00: za Antonína Valihracha, manželku a celou živou i zemřelou rodinu

V pátek 12. června se bude konat Noc kostelů. Tentokrát bychom chtěli návštěvníkům nabídnout otevřené dveře skoro 20 kostelů, kapliček a modliteben Kloboucka.

Ohlášky 17. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční

Ohlášky 17. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční

St: památka sv. Klementa M. Hofbauera
Čt: Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pá: Slavnost výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
Příští neděle: 7. neděle velikonoční

Bohoslužby:
Dnes: za Karla Kopřivu a syna
Čt v 18.00: za farníky
Ne: v 9.00: za Cyrila Hrabce a dvoje rodiče

V pátek 12. června se bude konat Noc kostelů. Tentokrát bychom chtěli návštěvníkům nabídnout otevřené dveře skoro 20 kostelů, kapliček a modliteben kloboucka.

Ohlášky 10. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční

Ohlášky 10. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční

Čt: Svátek sv. Matěje, apoštola
So: Svátek sv. Jana Nepomuckého
Příští neděle: 6. neděle velikonoční

Bohoslužby:
Dnes: za Bohumila Pelouška a rodiče, za rodinu Mikulicovu, Kocourkovu a Firtlovu
Čt v 18.00: za + Ludmilu Krejčiříkovu, manžela a syna a za rodinu Balšínkovu, Demelovu a Bdinkovu
Ne: v 9.00: za Karla Kopřivu a syna


Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hodin rození zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.