Ohlášky 16. 2. 2020 – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. 2. 2020 – 6. neděle v mezidobí

So: svátek Stolce sv. Petra
Příští neděle: 7. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za Josefa Beneše a celou rodinu
Čt v 17.30: za farníky
Ne: v 9.00: za Antonína Jakubčíka a rodiče Šebestovy

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.
V sobotu 22.2.2020 od 11.00 hodin bude před farou v Koboukách slavnost ostatků, při které se budou podávat zabíjačkové dobroty. Masky vítány.
Sbírka příští neděle bude věnována na Haléř sv. Petra.

Ohlášky 9. 2. 2020 – 5. neděle v mezidobí

Ohlášky 9. 2. 2020 – 5. neděle v mezidobí

Po: památka sv. Scholastiky, Panny
St: památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných
Příští neděle: 6. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za farníky
Čt v 17.30: za dobrodince
Ne: v 9.00: za Josefa Beneše a celou rodinu

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

Ohlášky 2. 2. 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Ohlášky 2. 2. 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Po: památka sv. Blažeje, mučedníka
St: památka sv. Agáty, panny a mučednice
Čt: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Příští neděle: 5. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za ženy
Čt v 17.30: za členy živého růžence
Ne: v 9.00: za farníky

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.

Ohlášky 26. 1. 2020 – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. 1. 2020 – 3. neděle v mezidobí


Neděle Božího slova

Út: památka sv. Tomáše Akvinského
Pá: památka sv. Jana Boska, kněze
Příští neděle: Uvedení Páně do chrámu

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha, syna a celou rodinu
Čt v 17.30: za Jiřího Kučeru
Ne: v 9.00: za farníky

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

Při mši svaté příští neděli bude žehnání svící.

Ohlášky 19. 1. 2020 – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. 1. 2020 – 2. neděle v mezidobí


Út: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pá: památka sv. Františka Saleského, biskupa
So: svátek Obrácení sv. Pavla
Příští neděle: 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Bohoslužby:
Dnes: za Jindřicha Vytrhlíka, rodiče a bratra
Čt v 17.30: za rodinu Hrabcovu a Gertnerovu
Ne: v 9.00: za Stanislava Valihracha, syna a celou rodinu

Příští neděle je vyhlášená papežem Františkem jako neděle Božího slova. Při této neděli chceme požehnat lektorům – tedy těm, kdo při bohoslužbách přednášejí Boží slovo.

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti bude možné od příští neděle přihlašovat v zákristii, kdy se zároveň dozvíte i podrobnosti o průběhu přípravy. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

Ohlášky 12. 1. 2020 – Svátek Křtu Páně

Ohlášky 12. 1. 2020 – Svátek Křtu Páně

Pá: památka sv. Antonína
So: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Příští neděle: 2. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za prarodiče Růženu a Josefa Valihrachovy
Čt v 17.30: za švagrovou a nemocnou dceru
Ne: v 9.00: za Jindřicha Vytrhlíka, rodiče a bratra


V tomto týdnu vás zveme na ekumenické bohoslužby, které se budou konat na třech místech: v pondělí v modlitebně Církve bratrské v Bohumilicích, v úterý v katolické kapli v Bohumilicích a ve čtvrtek na evangelické faře v Kloboukách. Začátek je vždy v 18.00 hodin.


Křesťanské farnosti kloboucka vás srdečně zvou do Sokolovny v Kloboukách na společné Kloboucké farní setkání v sobotu 18. ledna 2020 od 20.00 do 24.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Bumerang. Doporučené vstupné je 150,- Kč. S sebou jídlo, nápoje a dobrou náladu. Poloformální dress code můžete doplnit vhodným kloboukem. Těšíme se na vás.

Ohlášky 5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně

Ohlášky 5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně

příští neděle: Svátek Křtu Páně

Bohoslužby:
Dnes: za rodiče Turneberovy a Vávrovy
Čt v 17.30: na poděkování za dar života 86 let
Ne: v 9.00: za prarodiče Růženu a Josefa Valihrachovy
Dnes odpoledne v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.

Na sobotu 18. ledna připravujeme společenský večer, který má být kulturním a společenským setkáním farností v našem regionu. Zveme přátele z církve bratrské, českobratrské evangelické a farníky z Klobouk, Krumvíře a Brumovic.

Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Ohlášky 29. 12. 2019 – Svátek sv. Rodiny

Bohoslužby
Dnes: za Františku Fantovu, manžela, dceru a dvoje rodiče
Út 31.12. v 16.30 hodin – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
St 1.1. v 9.00 hodin – Slavnost Matky Boží, Panny Marie: za farníky
Čt 2.1. v 17.30 hodin – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského: za rodinu Hanákovu
Ne 5.1. v 9.00 hodin – Slavnost Zjevení Páně: za rodiče Turneberovy a Vávrovy. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.

Ve středu 1. ledna vás zveme na ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince v Kloboukách. Začátek je v 15.00 hodin.
V pátek bude obvyklá návštěva nemocných.
V neděli 5. ledna v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.

Ohlášky 22. 12. 2019 – 4. neděle adventní

Ohlášky 22. 12. 2019 – 4. neděle adventní


Bohoslužby
Dnes: za Josefa Šefčíka
Út 24.12. ve 21.00 hodin – „Půlnoční mše svatá“: za dobrodince
St 25.12. v 9.00 hodin – Boží Hod vánoční, Slavnost Narození Páně: za farníky
Čt 26.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Štěpána: za Štěpánku Kopřivovu
Ne 29.12. v 9.00 hodin – Svátek sv. Rodiny: za Františku Fantovu, manžela, dceru a dvoje rodiče. Při mši svaté bude obnovení manželských slibů.

O Štědrém dni od 13 do 15 hodin bude možné získat v kostele Betlémské světlo.
DFS Pantlička ve spolupráci se ZUŠ Klobouky vás srdečně zve na Vánoční koledování v pátek 27.12.2019 v 15:00h v Kostele sv. Bartoloměje v Krumvíři.

Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Ohlášky 8. 12. 2019 – 2. neděle adventní

Po: Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Pá: památka sv. Lucie, panny a mučednice
So: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Ne: 3. neděle adventní

Bohoslužby:
Dnes: za Jarmilu a Leopolda Šebestovi, za syna Leopolda, rodinu Němcovu a Šebestovu
Čt v 17.30: za Růženu Jančovou
Ne: v 9.00: za rodinu Zdražilovu
Sbírka na církevní školství z minulé neděle činila 4520 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Přes internet nebo v zákristii je také možné zapisovat úmysly mší svatých.