Církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný a založit katolickou rodinu. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Sestává vždy ze šesti setkání, při kterých jsou postupně probírána témata křesťanského manželství. Pro podrobnější informace se obracejte na faráře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.