Svátost nemocných

Svátost nemocných, někdy nesprávně označovaná jako „poslední pomazání“, není svátostí udělovaná jen v situaci umírání, ale modlitbou o posilu, trpělivost ve snášení obtíží a dar zdraví v nemoci a ve stáří. S odkazem na list sv. Jakuba

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

je nemocný mazán na čele a na rukou a kněz se nad ním modlí.
Svátost nemocných je možné přijmout během vážného onemocnění nebo lidem starším 60-ti let je přijetí doporučeno každoročně.

Pro přijetí svátosti nemocných je možné volat kdykoliv na telefonní číslo 734 760 426.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.